Botilbud   Psykiatrisk Støtte   Faglig vejledning   Undervisning   Priser   Referencer

Priser

På vores område kan det være svært at lave en prisliste, som holder i alle tilfælde. Der kan være mange forhold at tage hensyn til, så derfor forventer vi altid at den endelige pris aftales efter en dialog med vores samarbejdspartnere.

Vi vil samtidig gerne have fuld åbenhed omkring vores priser, så nedenfor beskriver vi vores ydelser og kommer med nogle vejledede priser;


Psykiatrisk Støtte

Vi kan udbyde vores længervarende psykiatrisk støtte til fast timepris.
Prisen afhænger dels af personalekategorien og dels af opgavens omfang:

Timepris
dagvagtfra kr. 246,00 pr. time
aften / natfra kr. 307,00 pr. time

Der kan aftales fast pris, ugepris eller månedspris


Faglig vejledning

Timeprisen for faglig vejledning er som udgangspunkt kr. 1.050 for grupper på 3-6 personer.


Undervisning

Prisen for undervisning tilpasses ud fra gruppens størrelse og forløbets varighed.

Priser for en undervisningsdag (7 timer):

Hold < 10 personerkr. 16.500
Hold 10 – 20 personerkr. 18.000
Hold > 20 personerkr. 20.000


Praktisk hjælp

Her følger vi den enkelte kommunes fastsatte takster.


Botilbud

Vores botilbud har fleksible priser og priserne afhænger dels af botilbudets driftudgifter og dels af borgernes behov. Du kan finde mere om priserne på det enkelte botilbuds hjemmeside:

Åkandehuset


Vores botilbud er momsfrie, mens psykiatrisk støtte, faglig vejledning, undervisning og administrativ støtte pålægges 25 % moms.


Gældende for alle vores priser er at de er vejledende.

Kommuner der anvender pladser til flere borgere på vores botilbud og faste kunder der tilbagevendede anvender vores konsulentydelser, kan ofte opnå rabatter.


Ønsker Du yderligere information om Psykiatrisk støtte eller et tilbud, kan Du kontakte os på:

Mail:    info@domuscura.dk
Mobil: 20 49 15 62