Botilbud   Psykiatrisk Støtte   Faglig vejledning   Undervisning   Priser   Referencer

Længerevarende psykiatrisk støtte (LPS)

Den støtte, vi yder, kan f.eks. være efter § 85 i Serviceloven.
Derudover tilbyder vi hjælp med følgende opgaver:

 • støtte til længerevarende skærmningsopgaver på meget urolige, selvdestruktive eller udadreagerende borgere
 • støtte til aflastning af personalet, ved meget ressourcekrævende borgere
 • støtte til løsning af komplicerede psykiatriske opgaver i somatiske og psykiatriske institutioner
 • støtte i socialpsykiatrien
 • støtte til borgere med mindre senhjerneskader
 • støtte ved psykiatriske problemstillinger:

 •     -  i hjemmeplejen
      -  i eget hjem
      -  på væresteder
      -  på misbrugscentre
      -  til hjemmevejledning
      -  i forbindelse med udslusning

  Den psykiatriske støtte udføres i tæt samarbejde med borgeren, dennes netværk, kunden og Domus Cura.

  Der udarbejdes i fællesskab en opgavebeskrivelse med alle vigtige oplysninger og beslutninger i forbindelse med opgaveløsningen.

  Herefter finder Domus Cura de medarbejdere, der fagligt løser opgaven bedst.

  Se vores folder om Psykiatrisk støtte her

  Prisen afhænger dels af personalekategorien og dels af opgavens omfang.
  Der kan aftales fast pris, ugepris eller månedspris
  Se mere under Priser.

  Ønsker Du yderligere information om Psykiatrisk støtte eller et tilbud, kan Du kontakte os på:

  Mail:    info@domuscura.dk
  Mobil: 20 49 15 62