Botilbud   Psykiatrisk Støtte   Faglig vejledning   Undervisning   Priser   Referencer

Undervisning

Ud over vores interne psykiatriuddannelse tilbyder Domus Cura også psykiatrisk undervisning til både private og offentlige psykiatriske institutioner, botilbud og plejehjem.

Vi kan både tilbyde faste eller specielt designede undervisningsforløb.

Vi har følgende faste undervisningsforløb er:

 • Intro til og grundsyn i psykiatrien
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Håndtering af den demente borger
 • Intro til udviklingsplan
 • Åben Dialog og netværksarbejde

 • Vores faste undervisningsforløb har et indhold, som vil kunne opfylde de flestes behov, men vi går gerne i dialog omkring mere specielt designede undervisningsforløb. Her vil vi i samarbejde med den enkelte institution eller botilbud finde de relevante emner, som de ønsker, skal indgå i deres undervisningsforløb.

  Det kan være emner inden for følgende områder:

 • Intro til og grundsyn i psykiatrien
 • Psykiatriske diagnoser
 • Psykoseforståelse
 • Psykiatrisk pleje og behandling
 • Åben dialog og netværksarbejde
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Observation
 • Dokumentation og rapportering
 • Tvang i psykiatrien
 • Lovgivning
 • Grundlæggende somatisk sygepleje
 • Demens
 • Prisen for undervisning tilpasses ud fra gruppens størrelse og forløbets varighed. Se mere under Priser.

  Se vores folder om undervisning her  Se vores faste undervisningsforløb herunder:

  Intro til og grundsyn i psykiatrien

  Vores Intro til psykiatrien er et meget nyttigt kursus for medarbejdere der ikke har den store psykiatriske erfaring. Kurset giver et kendskab til den udvikling, der er sket inden for det psykiatriske speciale fra oldtiden og frem til i dag.

  Kurset beskriver de mest brugte begreber inden for psykiatrien og hvordan sammenhængen er mellem hospitals-, social- og distriktspsykiatrien.

  Kurset varer fire timer.  Kommunikation

  Kurset er målrettet plejepersonale, som skal være i dialog med borgere med psykiske problemstillinger. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes dagligdag og involverer deltagerne igennem bl.a. øvelser arbejde med metaforer og ikke mindst dialog.

  Kurset varer syv timer.  Konflikthåndtering

  Her handler det om at få metoder til at trappe konflikter ned i stedet for op. Samtidig bliver deltagerne opmærksom på forskellige signaler og deres egne reaktioner.

  Kurset varer syv timer.  Håndtering af den demente borger

  Kurset er målrettet plejepersonale, som skal kunne håndtere svært demente borgere. Det er ikke altid lige nemt, hvis man ikke har den nødvendige viden om området og heller ikke har de rigtige værktøjer.

  På kurset gennemgår vi bl.a.:

 • Hvad er demens?
 • Hvorfor bliver man dement?
 • Symptomerne på demens?
 • Hvordan kan man handle?
 • Konflikthåndtering overfor demente borgere
 • Problemstillinger fra deltagernes dagligdag
 • Kurset varer syv timer.  Intro til udviklingsplan

  Vi tilbyder undervisning og støtte i at få implementeret udviklingsplanen som et brugbart samarbejdsredskab i dagligdagen.

  I undervisningen omkring udviklingsplanen indgår bl.a. følgende punkter:

 • Hvorfor en udviklingsplan
 • Hvordan udarbejdes en udviklingsplan
 • Hvordan bruges en udviklingsplan
 • Livshistorien i en udviklingsplan
 • Netværkskort i en udviklingsplan
 • Hvordan involveres borgen og netværket i en udviklingsplan
 • Skabelon til udviklingsplan
 • Kurset er målrettet til institutioner og bosteder som gerne vil bruge udviklingsplanen på en anderledes og involverende måde.

  Kurset kan endvidere med fordel bruges af kommunale sagsbehandlere, som savner inspiration til deres arbejde med de lovpligtige handleplaner.

  Kurset varer syv timer.

  Se vores folder "Intro til Udviklingsplan"

  Åben Dialog og Netværksarbejde

  Åben Dialog er en introduktion i tænkningen Åben Dialog

  I introduktionen kommer vi ind på følgende:

 • historien bag Åben Dialog
 • de 7 principper i Åben Dialog
 • netværksinddragelse og netværkssamtaler i Åben Dialog
 • relationen i Åben Dialog
 • sprogets betydning i Åben Dialog
 • refleksion i Åben Dialog
 • hvordan kan vi bruge Åben Dialog
 • Tænkningen "Åben Dialog", opstod i Finland i starten i 1990'erne og er bl.a. udviklet af finnen og psykologen Jaakko Seikkula og hans team i psykiatrien i Vestlapland, i samarbejde med psykiateren Tom Andersen fra Tromsø i Norge.

  Metoden har vundet stor anerkendelse verden over. For det første på grund af sin humanistiske og respektfulde åbenhed. For det andet på grund af sine resultater.

  Ligeværdighed, ydmyghed, forståelse og respekt er nøgleord i tænkningen "Åben Dialog".

  Omdrejningspunktet er en idé om, at borgerens sociale netværk udgør en ressource, der kan bruges som et element i behandlingen.

  Der tages udgangspunkt i borgerens og netværkets vilkår, behov og virkelighed, på lige fod med de professionelles erfaringer og tanker, om mulighed for behandling og udvikling.

  Kurset varer syv timer.

  Se vores folder om Åben dialog her  Ønsker Du yderligere information om undervisning eller et tilbud, kan Du kontakte os på:

  Mail:    info@domuscura.dk
  Mobil: 20 49 15 62