Visitation   Indkøringsperiode   Udslusning

Visitation

Visitationen sker på grundlag af et tæt samarbejde med borgeren, netværket og den visiterende kommune, samt en grundig vurdering af borgerens funktionsniveau, i forhold til hvordan borgeren håndterer følgende:

 • sin psykiske tilstand
 • sin sociale adfærd
 • socialt samvær
 • sin somatiske tilstand
 • personlig pleje
 • spise og drikke
 • mobilitet og færden
 • daglig husførelse
 • aktiviteter i øvrigt

Når dette er vurderet, besluttes en af nedenstående kategorier og den endelige individuelle pris aftales. Denne pris vil løbende blive reguleret i forhold til hvordan borgerens funktionsniveau ændrer sig.

Vi opererer med to typer af støtte: personlig støtte og adfærdsstøtte.

Den personlige støtte benyttes for at give borgeren psykisk tryghed samt til at hjælpe og vejlede ved de daglige gøremål; madlavning, påklædning, hygiejne og indkøb mv..

Adfærdsstøtten benyttes oftest til udad reagerende borgere, som har brug for at være under opsyn for at blive korrigeret i deres adfærd og brug for at blive støttet i deres kontakt med andre mennesker.

Kategori 1: Lette begrænsninger

 • Borgeren er den aktive part og kan med let personlig støtte klare dagligdag.
 • Borgeren har brug for mellem 0 og 8 personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.

Kategori 2: Moderate begrænsninger

 • Borgeren kan under forudsætning af moderat personlig støtte håndterer dagligdagen med lidt adfærdsstøtte.
 • Borgeren har brug for mellem 8 og 16 personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.

Kategori 3: Svære begrænsninger

 • Borgeren kan kun klare dagligdagen, under forudsætning af omfattende personlig støtte, samt periodevis adfærdsstøtte.
 • Borgeren har brug for mellem 16 og 24 personlige timer i døgnet, ud over at kunne kontakte personalet ved behov, resten af døgnet.

Kategori 4: Totale begrænsninger

 • Borgeren er ude af stand til at klare sig selv og har brug for fuldstændig personlig støtte i dagligdagen samt massiv adfærdsstøtte.
 • Borgeren har brug for 24 personlige timer i døgnet eller derover.

Når en kommune / kunde henvender sig, aftaler vi et netværksmøde, hvor alle relevante personer fra borgerens private og faglige netværk deltager. Her er det muligt for borgeren, dennes netværk, kommunen og os, at dele forventninger og få afklaret spørgsmål om det fremtidige forløb.

Herefter indgår vi en samarbejdsaftale med kommunen, som beskriver opgaven, hvordan den skal løses, kategori samt pris og fremtidigt tidsforløb. Dette er med til at sikre, at opgaven løses korrekt både fagligt og økonomisk.

Vi ønsker selvfølgelig, at borgeren selv kan vælge og er motiveret for at indgå et samarbejde med os, selvom dette ikke altid er tilfældet i starten.
Det vil altid være muligt for borgeren og dennes netværk at komme på besøg. Vi besøger også gerne borgerne i deres hjem, hvis de har behov for at være i egne trygge rammer. På det første besøg informeres der om stedet, tilgangen til den enkelte, husregler og værdier, og der vil være rundvisning og mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog med personalet.

Hos Os bliver en borger ikke smidt ud fordi han/hun har svært ved at falde til eller indordne sig, med mindre borgeren er så personfarlig, at han/hun skal opholde sig på en lukket sikret afdeling. I perioder hvor en borger f.eks. er meget udad reagerende, øger vi sikkerheden, ved at optimere støtten.