Visitation   Indkøringsperiode   Udslusning

Udslusning

Der vil lykkeligvis være borgere, hvis tilstand bliver så god at de vil kunne klare sig i deres egen hjem. Dem vil vi følge så langt det er nødvendigt. Borgeren vil kunne få lov til at blive boende hos os i en periode, hvor vi træder lidt tilbage og blot er der i en iagttagende rolle.

Når borgeren er klar til at bo for sig selv vil vi gerne følge op i udslusningsperioden og tilbyde både hjemmebesøg og længerevarende støtte til borgeren er helt i stand til at klare sig selv.

Vi vil også være behjælpelige med at finde plads i et opgangsfælleskab, hvor borgeren bor for sig selv, men hvor der vil være såvel opsyn og mulighed for daglig hjælp og støtte.