Målgrupper   Personale   Faglig tilgang   Botilbud

Personale

Vi ved, at vores vigtigste ressource er dygtige og motiverede medarbejdere.

Vi vil derfor gøre alt for sikre et sundt arbejdsmiljø med gode ansættelsesvilkår, således at vi kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Hovedparten af vores personale er sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet, med minimum to års erfaring inden for psykiatrien, men vi bruger også andre personalegrupper.

Der vil altid være døgnbemanding og antallet af personer der møder op i de forskellige vagter vil være afhængigt af hvad der er aftalt med de visiterende kommuner i forhold til deres borgere. I dagtiden vil leder og/eller souschef, som er sundhedsfagligt uddannet, være til stede.

Følgende faggrupper er repræsenteret:

Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Plejere
Pædagoger

Psykiatrimedarbejdere:

 • Fængselsfunktionærer
 • Politibetjente
 • Reddere
 • Visse håndværksmæssige uddannelser
 • Til visse opgaver, anvender vi også sygeplejerske-, læge- eller psykologistuderende.

  Følgende faggrupper er tilknyttet som konsulenter efter behov:

 • Psykiatere
 • Psykologer
 • Socialrådgivere
 • En del af vores medarbejdere har også en sekundær håndværksuddannelse, som de kan gøre brug af i forhold til borgerne.


  Personale krav

  For alle medarbejdere gælder det at de har lysten til arbejdet med denne gruppe borgere. De skal have en anderkendende tilgang og kunne se muligheder frem for begrænsninger, samt have et menneskesyn, der sætter borgeren i centrum. Vi er meget opmærksomme på at vores medarbejdere har den rette personlighed og livserfaring, de skal have empati og den flair, der skal til for at arbejde med denne gruppe af borgere. Vi forsøger også at finde og fremelske naturtalenter inden for området.

  For psykiatrimedarbejderne kræves det, at de har en mellemlang uddannelse og minimum to års erfaring fra dette fag, som f.eks. fængselsfunktionær, politibetjent og Falckredder eller en anden uddannelse, hvor der arbejdes med relationer. Endvidere skal de have et internt kursus i psykiatri.

  Endelig lægger vi stor vægt på, at alle vores medarbejdere er uddannet i konflikthåndtering, at de kan konflikthåndtere i praksis og at de er klar over deres egen andel i både op- og nedtrapning at konflikter.

  Ansættelsesforhold

  Vi har valgt at være meget fleksible når det gælder ansættelsesforhold. Alle vores medarbejdere er dog fast ansat hos os. Nogle er på fuld tid, mens andre er på deltid eller har fleksibel arbejdstid. Nogle er ansat som funktionærer, mens andre er tilknyttet på timebasis. Kombinationen at disse fleksible ansættelsesbetingelser, betyder også, at personalet ikke brænder ud og derved reduceres sygefraværet. Dette fordi personalet selv er med til at bestemme og afgøre hvor meget arbejde de kan magte i forskellige perioder, når de ikke er bundet i et fast tjenestetidsrul på en fast arbejdsplan. Det er vores erfaring, at dette er en stor fordel for personalet, som i perioder kan være meget presset og belastet af de vanskelige arbejdsopgaver det medfører at passe dårlige psykisk syge borgere.

  Teams

  Til hver borger bliver der tilknyttet et team af medarbejdere, der har netop de faglige kvalifikationer og den erfaring, der skal til for at løse opgaven for netop denne borger.

  Vi mener det er vigtigt at borgerens dagligdag er præget af forudsigelighed, kendte relationer og trykhed, derfor er det vigtigt at borgeren mødes af et team med kendte personer. Samtidig skal det være muligt løbende at kunne ændre enkelte personer i teamet så der altid tilbydes den rette faglige tilgang. Det betyder at der i nogle perioder tilbydes en pædagogisk tilgang og i andre en mere sygeplejefaglig og behandlingsrelateret tilgang.

  Fordi disse team fleksibelt tilpasses den enkelte borger, får borgeren det, han har brug for og skal ikke tilpasse sig det, han tilbydes. Når borgerens tilstand og behov ændres, vil teamet og ressourcerne også løbende blive tilpasset, så den rette støtte og behandling tilbydes og det vil så kunne betyde at prisen kan reguleres. Vi tilstræber at denne regulering vil ske hvert kvartal.

  I vores team arbejder vi ikke med kontaktpersoner eller specielt ansvarlige, alle deltager med lige ansvar og byder ind med deres faglige kvalifikationer. Det er vores erfaring at den enkelte medarbejder derved tager et større ansvar. Det betyder at borgeren altid kan få støtte her og nu, det giver også borgeren mulighed for selv at vælge i hvilke situationer, forskellige relationer fungerer bedst.