Målgrupper   Personale   Faglig tilgang   Botilbud

Målgrupper

Vores målgruppe er borgere med psykiske problemstillinger i alderen 25-65 år:


Vi har udover de psykiatriske problemstillinger erfaring med:

  • sociale problemstillinger
  • retslige foranstaltninger
  • udad reagerende adfærd
  • forstyrrelser i personligheden
  • misbrugsproblematikker
  • problemer med tilpasning, sociale relationer og samværd med andre
  • udad reagerende demens reaktioner
  • problemer med sociale relationer og samvær med andre mennesker

Vi byder velkommen til de borgere, der har sværdt ved at bo på deres nuværende bosteder eller ikke har kunnet finde et egnet botilbud.
Det kan være fordi, at deres psykiatriske tilstand gør, at de har meget svært ved at passe ind i de rammer der tilbydes, eller fordi de er opgivet af andre fordi deres psykiske tilstand er kompliceret.
Mange af dem har ofte oplevet gentagende indlæggelser og mange har også mistet kontakten til deres private netværk.
Samtidig er deres psykiske tilstand ofte meget svingende, hvorfor der er behov for at støtten til dem hele tiden ændres og tilpasses.

Vi har vores primære fokus på borgerens ønsker, behov og adfærd og i mindre grad på deres diagnose. Vores erfaring inden for branchen viser, at der er stor mangel på sådanne fleksible tilbud, der kan tilpasse sig borgerens ønsker, behov og adfærd, som vi kan.

Vi ønsker at borgerne skal kunne blive boende selv om deres tilstand og behov ændres, hvis de ønsker det og det stadig er relevant med et botilbud.

Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere om en borger passer til vores botilbud og mener vi at en borger vil være fejlplaceret hos os, så vil vi helt naturligt sige fra. Borgere med massive fysiske handicap og mental retardering, er ikke vores målgruppe.
Borger med mindre fysiske handicap og udviklingshæmning, kan dog rummes hvis deres primære problem er psykiatrisk.