Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling

Kompetenceudvikling

Vi vægter viden, uddannelse og kompetenceudvikling meget højt.

Vi ikke bare tilbyder vores medarbejdere viden og uddannelse, men vi kræver simpelthen at de løbende tilegner sig ny viden, uddanner sig og udvikler deres kompetencer.

Dette gøres både ved intern og ekstern undervisning, ved faglig vejledning, samt ved deltagelse i relevante temadage og konferencer.

Uddannelse og kompetenceudvikling aftales med hver enkelt medarbejder og afstemmes løbende til de eksisterende opgaver.

Alle medarbejdere skal løbende bestå en række tests, for at sikre det psykiatriske vidensniveau.

Det er ledelsen, der har ansvaret for fagligheden og kompetenceudviklingen.

Der er tilknyttet både psykolog, psykiater og sygeplejefaglig vejleder, til at foretage undervisning og supervision. Ligesom vi gør brug af de eksterne undervisningstilbud der findes på bl.a. Sygepleje- og SSA skolerne. Samtidig deltager vi på relevante konferencer.

Personalet skal uanset om de er fast ansat eller ansat efter en tilknytningsaftale, deltage i supervision, møder og undervisningsforløb. De bliver honoreret for det.

Vi har vi fokus på følgende:

 • Undervisning/kompetenceudvikling
 • Supervision/fagligvejledning
 • Teammøder
 • Netværksmøder

1. Undervisning tilbydes for at sikre høj faglighed og vi har undervisnings tilbud inden for følgende emner:

 • Intro til og grundsyn i psykiatrien
 • Psykiatriske diagnoser
 • Psykoseforståelse
 • Psykiatrisk pleje og behandling
 • Åben dialog og netværksarbejde
 • Kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Observation
 • Dokumentation og rapportering
 • Tvang i psykiatrien
 • Lovgivning
 • Grundlæggende somatisk sygepleje
 • Demens
 • Ad hoc emner der er relevante i forbindelse med konkrete borgere

I undervisningen indgår både tavleundervisning, film, dialog og øvelser.

Personalet vil løbende blive udsat for test og hvis det vurderes, at en ansat har behov for undervisning, vil lederen iværksætte dette for den enkelte. Derudover planlægges der ved behov undervisningsforløb, som bliver målrettet de enkelte teams faglige arbejde med borgerne.

2. Supervision/fagligvejledning er uundværlig og planlægges samt gennemføres for de enkelte teams hvert kvartal og oftere ved behov. Her tages der udgangspunkt i konkrete faglige og relationelle problemstillinger hos enkelt personer eller i teamet.

3. Teammøder for de enkelte teams afholdes mindst en gang om måneden og oftere ved behov. Her arbejdes der med personalets udvikling, faglighed, samarbejde og konflikthåndtering.

4. Netværksmøder afholdes mindst en gang i kvartalet og oftere ved behov. Her kan borgeren, netværket, kunden og personalet kan være i dialog. Netværksmøderne sikrer kontinuitet og medindflydelse for både borgeren, netværket og kunden. På netværksmøderne besluttes alle tiltag i forhold til borgeren, sådan at borgeren altid er med, når der tages beslutninger som vedrører ham/hende. Her revideres udviklingsplanen og opgavebeskrivelsen så personalet aldrig er i tvivl om, hvordan opgaven skal løses.