Faggrupper   Ansættelseskrav   Få job hos Os   Kompetanceudvikling

Job hos os


Vil du være en del af Domus Cura og blomsterhusene?


Hvis du ønsker ansættelse hos os, så vil vi gerne invitere dig til en ansættelsessamtale af ca. 60 minutters varighed.

For at kunne komme i betragtning skal du være sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet med minimum to års psykiatrisk erfaring.

Hvis du ikke er sundhedsfagligt eller pædagogisk uddannet kan vi eventuelt ansætte dig som psykiatrimedarbejder.

I så fald skal du have en mellemlang uddannelse med mindst to års erhvervserfaring, måske som redder, fængselsfunktionær eller politibetjent, eller have en anden faglig baggrund hvor der arbejdes med psykiatri eller relationer.

Opfylder du disse krav, håber vi at du vil skrive en mail til personale@domuscura.dk hvori du fortæller lidt om dig selv og hvilken type job du kunne tænke dig.

Du vil så i løbet af få dage få tilsendt:

  • et skema til dine personlige oplysninger
  • et skema til uddybelse af dine faglige kompetencer
  • lønoversigt for din personalegruppe
  • vores personalefolder

Du udfylder de to skemaer i ro og mag og returnerer dem til os. Derudover må du meget gerne medsende følgende:

  • relevante uddannelsesbeviser/autorisation
  • relevante anbefalinger og kursusbeviser
  • information om hvor vi kan hente referencer
  • maskinskrevet CV

Herefter vil du blive kontaktet og eventuelt indkaldt til en samtale. Til samtalen skal du medbringe:

  • straffeattest (højst 14 dage gammel)
  • foto

Ansættelsessamtaler foretages efter en fast procedure af en vores ledere.

Når du møder op til samtalen vil du starte med at få udleveret en test.


Vil du vide mere, så kontakt os på:

Mail:    info@domuscura.dk
Mobil: 20 49 15 62