Skal vi antage, at Du er i en situation, hvor Du mangler det rette tilbud inden for psykiatrien? Så kan vi hjælpe dig.

Domus Cura(Domus~Hus, Cura~pleje og omsorg) kan både skabe en værdig og indholdsrig tilværelse for psykisk syge borgere og øge kompetencerne hos det psykiatriske personale.

Domus Cura er en ny og anderledes virksomhed. Vi startede i 2011 og det er vores mål at blive en foretrukken samarbejdspartner til det offentlige Danmark. Vi kommer med nytænkning og visionære tilgange inden for det psykiatriske område. Vi ønsker at yde de bedst mulige individuelle tilbud til færrest mulige udgifter.

Vi kan tilbyde:

  • undervisning inden for det psykiatriske speciale
  • sygeplejefaglig vejledning og supervision
  • indføring i hvordan der kan arbejdes med udviklingsplaner
  • indføring i "Åben Dialog"
  • botilbud til voksne med psykiatriske problemstillinger
  • længerevarende psykiatrisk støtte til borgere i eget hjem
  • længerevarende psykiatrisk støtte til borgere på bosteder
  • administrativ hjælp

Se vores foldere her:
  Generelt om Domus Cura
  Undervisning indenfor det Psykiatriske speciale
  Faglig vejledning
  Intro til Udviklingsplan
  Intro til Åben Dialog
  Længerevarende Psykiatrisk Støtte

Ønsker Du yderligere information om Domus Cura eller et besøg af en af vores medarbejdere, kan Du kontakte os på:

Mail:    info@domuscura.dk
Mobil: 20 49 15 62

Nyheder:

2012-10-08:
Vi har nu deltaget i 3. samling af Hvad Virker. Målet er bl.a. at gøre de enkelte tilbud dygtigere.

2012-09-03:
Vi har deltaget i The International Meeting on The Treatment of Psychosis.
Det var 17. gang at årsmødet blev afholdt og i 2012 var det henlagt til Tornio i det nordlige Finland.
Årsmødet var meget udbytterigt og den årlige kontakt til vores internationale netværk er af stor vigtighed.

2012-06-06:
Vores botilbud Åkandehuset er i fuld gang med projektet "HVAD VIRKER" og har deltaget i flere møder og temadage.

2012-05-07:
Vores referencer er opdateret.

Læs alle nyheder