Mission   Værdier   Organisation   Historie   Viden   Direktion

Domus Cura A/S

Vil du vide mere om os?Domus Cura er en ny og anderledes virksomhed, som konstant arbejder med innovation og udvikling inden for det psykiatriske område.

Vi vil på de følgende sider beskrive os selv, vores mission og de værdier, som vi arbejder efter.

Vores indtil videre korte historie har sin helt egen side og her vil vi fortælle om vores udvikling.

Vores organisation og ledelsesstruktur er ligeledes beskrevet i tekst og vist i et organisationsdiagram.

Viden er vejen til udvikling og vi prioriterer viden og vidensdeling meget højt. Vi deltager i relevante konferencer, temadage og projekter m.v., samt i den offentlige debat. Under Viden kan du se hvor vi har været repræsenteret.