Mission   Værdier   Organisation   Historie   Viden   Direktion

Viden, uddannelse og kompetenceudvikling

Vi vægter viden, uddannelse og kompetenceudvikling meget højt.

Vi ikke bare tilbyder vores medarbejdere viden og uddannelse, men vi kræver simpelthen at de løbende tilegner sig ny viden, uddanner sig og udvikler deres kompetencer.

Dette gøres både ved intern og ekstern undervisning, ved faglig vejledning, samt ved deltagelse i relevante temadage og konferencer.

Uddannelse og kompetenceudvikling aftales med hver enkelt medarbejder og afstemmes løbende til de eksisterende opgaver.

Høj prioritering af deltagelse i temadage og konferencer betyder at vi altid er opdaterede med hvad der rører sig på det psykiatriske område. Desuden får vi adgang til den allernyeste viden, en viden, som vi kan gøre brug af i vores i daglige opgaveløsning.I 2012 er vi udvalgt som deltagere i et spændende udviklings- og forskningsprojekt "HVAD VIRKER - forstærket fokus på resultater og effekter", som er et samarbejdsprojekt mellem LOS og CAKU.

Her udover har vi deltaget i følgende workshops, temadage og konferencer:

 • The International Meeting on The Treatment of Psychosis 2012
 • Temadag: Kvalificer indsatsen for borgere i botilbud med pårørendepolitik


I 2011 har vi deltaget i følgende workshops, temadage og konferencer:

 • Tværfaglig workshop om socialt udsatte
 • Inspiration til arbejdet i en særforanstaltning
 • Dialogdag for medarbejdere om sociale netværk for voksne med handicap
 • Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge
 • Temadag om PMTO (Parent Management Training – Oregon)
 • Sammenhæng på udsatte området
 • Erfadag vedr. Netværksmøde og Familierådslagning
 • Håndtering af konflikter i pårørendesamarbejde
 • LOS Dialogmøder