Mission   Værdier   Organisation   Historie   Viden   Direktion

Vores værdier:

Vores værdier er helt naturligt præget af de holdninger og den livsanskuelse, som vores grundlæggere har.

Vi hviler på fem værdier – og det er vores ambition, at disse værdier genspejles i alt, hvad vi gør – i forhold til vores borgere, vores kunder, vores ansatte, vores samarbejdspartnere og til vores omverden.

Ingen af værdierne har forrang frem for andre – de spiller sammen og er alle forudsætninger for hinanden.


Ansvar:

 • vi udviser ansvar i forhold til vores opgaver, over for borgere, kunder og samarbejdspartnere
 • vi tager ejerskab i udførelsen af vores opgaver
 • vi udviser initiativ og energi i det daglige arbejde
 • vi følger loven og dokumenterer vores arbejde

Dialog:

 • vores hensigt med dialogen er at undersøge, lytte og opdage snarere end at overtale og få ret
 • vi er lydhøre og undersøger gennem dialog, hvad der giver mening for os selv og andre, samt hvad der giver en fælles mening
 • vi udfører dialog åbent og ærligt i tillid til hinanden
 • vi gir plads til netværkets indflydelse

Faglighed:

 • vi udviser høj faglighed i udførelsen af vores opgaver
 • vi forholder os konstant til fagligheden i det daglige arbejde
 • vi deler viden, udvikler og evaluerer konstant vores faglighed, så vi altid er up to date
 • vi er effektive og fleksible

Respekt:

 • vi skaber et værdigt liv for de mennesker, vi skal støtte
 • vi udviser respekt og tillid og forventer det samme fra vores samarbejdspartnere
 • vi er anderkendende og respekterer hinandens forskelligheder
 • vi skaber fysiske rammer i top

Udvikling:

 • vi sætter udviklingen af relationer mellem mennesker højt
 • vi kigger på muligheder i stedet for begrænsninger
 • vi er innovative og indstillet på kontinuerlig udvikling og uddannelse
 • vi prioriterer løbende kvalitets- og kompetence udvikling

Vi forventer, at alle medarbejdere tilegner sig og efterlever disse grundværdier.